Ny ansættelse

Ny ansættelse


# Nyheder
Udgivet af David Deutsch, torsdag d. 29. august 2019, kl. 20:15

Gennem længere tid – flere år faktisk – har vi haft svært at gøre lige så meget for vores børn og unge, som vi drømmer om. Nu er der opstået en mulighed, da Sofie Slot Beck efter et år som gi’ et år medarbejder på Efterskolen Kildevæld, er vendt tilbage til Sønderborg og har udtrykt ønske om at gøre noget for de unge.

Den mulighed har vi valgt at gribe, og vi ønsker at give de unge de bedste betingelser for en ny start. Derfor har vi valgt at tilbyde Sofie en halv dags ansættelse. Hendes første opgave bliver at forsøge at samle de unge på ny. Derudover har hun også sagt ja til at ville prædike og lede til vores gudstjenester. Ansættelsen gælder fra den 1. september og fem måneder frem. Herefter er der mulighed for forlængelse frem til sommerferien.

Som de fleste er bekendte med, er det en udfordring i forhold til kirkens økonomi. Da stillingen er tidsbegrænset, har vi denne gang valgt at gøre det lidt anderledes. Vi vil rejse økonomien via indsamlinger og løfter. Pengene som samles ind vil blive brugt på børne- og ungdomsområdet generelt (aktivtivter, materialer osv) samt løn til Sofie. Du kan være med på to måder:

  1. Vi planlægger to indsamlinger (en i efteråret og en i foråret). Datoerne for de to indsamlinger melder vi ud snarest.
  2. Du kan give et fast månedligt beløb, som du binder dig for i fem måneder. Efter fem måneder vil du blive spurgt, om du vil fortsætte i yderligere fem måneder og i hvilket omfang.

 Hvis du gerne vil være med til at give et fast månedligt beløb, er du meget velkommen til at kontakte David på 25135513 for at aftale nærmere. Søndag den 1. september giver vi også informationen mundtligt i forbindelse med gudstjenesten.

På vegne af Øverste Menighedsledelse (ØML)

David Deutsch